Make your own free website on Tripod.com
     
     
     

     
     
     

Dengan menganggap masalah ini suatu kesimetrian ,
maka sudut luar adalah calon kuat untuk satu diantara 8 kemungkinan varibel .


Sudut luar = 15 variasi 1
100 + 30 = 130
110 + 5 = 115
35 + 15 = 50
45 + 20 = 65


Sudut luar = 15 variasi 2
105 + 30 = 135
110 + 10 = 120
30 + 15 = 45
35 + 25 = 60


Sudut luar = 15 variasi 3
110 + 30 = 140
110 + 15 = 125
25 + 15 = 40
25 + 30 = 55